Eurocentrism

Även om jag räknar in länder där jag bara har sträckt på benen på en vägkrog eller mellanlandat på en flygplats, så består min världskarta mest av vita fläckar. Fortsätter jag i den här takten kommer jag bara att hinna se en tredjedel av världens länder. Dags att packa ryggsäcken.

Hur ser din världskarta ut?

3 thoughts on “Eurocentrism

 1. Bo Hellgren

  Tysta inte folkets röst

  Ge oss Klarspråk tillbaka! Samhället behöver det! Det skriver 16 debattörer som vill låta vanligt folk få prata till punkt. P1s programchef Hanna Stjärne svarar.

  Programmet Klarspråk som har gått i P1 varje vardag i flera år har en stor del av radiolyssnarna kommit att betrakta som omistligt. Detta program finns inte längre sedan det tagits bort av ledningen för Sveriges Radio och som vi ser det utan grundlig eftertanke.

  I stället har det ersatts av ett program som antas göra samma tjänst som Klarspråk. Journalister på Sveriges Radio, hittills Tengby och även Fogelberg, har nämnts och förutsättes staga inläggen så att de blir hörvärda.

  Vi som pläderar för Klarspråk vill inte förmena dem som ringer att ventilera allt mellan himmel och jord med nämnda hedervärda journalister på Sveriges Radio.

  Men det är ett grovt misstag att tro att det nya programinslaget ska kunna ersätta Klarspråk.

  Det visar på en underskattning av en kader av väl insatta medborgare att hindra dem från att tala till punkt. Särskilt som inläggen i fråga aldrig tillåts överstiga tre minuter. I det fallet skulle man i stället kunna göra Klarspråk till ett föredöme för långpratare i radio.

  Det viktigaste med Klarspråk är att det ger den bildningstörstande begåvningsreserven i djupa led chans att ifrågasätta ställningstaganden som görs av beslutsfattare, politiskt valda och andra själv?

  utnämnda storheter i de övre samhällsskikten. Det är som vi ser det ett sätt att fördjupa demokratin som inte minst i vår tid ifrågasättes.

  Det stora intresset för Klarspråk bevisar att programmet fyller en uppgift. På sikt och genom sitt nötande är det inte fel att hävda att det leder till ökad förståelse mellan människor.

  Att meningarna bryter sig behöver inte nödvändigtvis leda till bestående motsättningar. I stället kan på sikt sekteristiska skygglappar skalas av. Såtillvida bidrar debatten till att utrota det slentrianmässiga talesättet att ?var och en blir klok på sin fason?, en av de mest seglivade kvarlevorna i människans föreställningsvärld.

  Vi vill inte tro att nomenklaturan i detta fall har sitt finger med i spelet och försöker befria sig från den klåda som kritik innebär. Det handlar nog om att dra alla inlägg i Klarspråk över en kam.

  Ett fel skulle kunna vara att Klarspråksredaktionen inte givits möjlighet att sovra inläggen hårdare och ge kvalitetsinläggen större utrymme.

  Den som därvid invänder att det är svårt att skilja goda inlägg från mindre bra, den lyssnar okritiskt på de högintellektuellas och de lärdas utgjutelser och som i kraft av sina namn och titlar tillåts tala till punkt utan att någon journalist från Sveriges Radio anses kompetent att avbryta dem.

  Inte minst i så viktiga program som avhandlar livssynsfrågor (alltså i fråga om tro och vetande) tillåts stora utsvävningar, detta därför att postmodernismen ger efter för det ungefärliga så att det ska passa alla.

  Nu har en eterröst som gav uttryck åt de djupa ledens många gånger kvalificerade undringar tystnat.

  Klarspråk var en tolk för komplexa människors undringar, viktiga i en levande demokrati. Särskilt i en tid när marknadsekonomiska influenser tenderar att likrikta individernas sociala ambitioner är det av vikt att värderingar noga prövas mot andra tider i historien med helt andra uppfattningar. Sådana ifrågasättanden lyser med sin frånvaro, men förekom i Klarspråk.

  Underskatta alltså inte dem som på andra vägar än via universitet skaffat sig kunskaper! Man skulle rentav kunna hänvisa till Ellen Key som i slutet av

  1800?talet i samhälls? och livsåskådningsfrågor var outstanding trots att hon var i det närmaste autodidakt. Hon talade om de lärdas ?etiketterade burkvetande?.

  Som skatte? och licensbetalare till publicservice?radion kräver vi hänsyn till vårt önskemål om att i en eller annan form få Klarspråk tillbaka. Kalla gärna programmet något annat, men ge begåvningsreserven i de djupa leden chans att tänka på tvärs! Samhället behöver det.

  Pelle Palm

  Stockholm

  Gunnar Olofsson

  Hudiksvall

  Eero Carroll

  Bromma

  Peter Tornborg

  Åmål

  Al Burke

  Lidingö

  Elsamaria Bergström

  Uppsala

  Bertil Örnklint

  Upplands Väsby

  Bo Hellgren

  Stockholm

  Jan?Olof Rönn

  Göteborg

  Lasse Wilhelmson

  Stockholm

  Katarina Munther

  Arjeplog

  Arne Bengtsson

  Åby

  Lennart Gerle

  Helsingborg

  Carmencita Nilsson

  Umeå

  Britta Ring

  Stockholm

  Sven Wernström

  Vikbolandet

 2. Ove Nilsson

  Carmencita, dina skriverier ang barnhemsbarnen är suveräna.
  Tänker du skriva mer? Kunde inte kommentera på den siten.
  Your

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *