Author Archives: Johan

Nytt arbetspapper om den skandinaviska rättighetsrevolutionen

Tillsammans med Malcolm Langford och Mikael Rask Madsen har jag skrivit ett papper om hur Danmark, Norge och Sverige sedan 1970-talet genomgått så kallade rättighetsrevolutioner, genom vilka domstolar har kommit att ägna mer uppmärksamhet åt individuella rättigheter, samt vilken roll grupper i civilsamhället spelat i att föra upp rättigheter på domstolarnas dagordningar.

Continue reading

CFP: Exporting Nordic goodness: Critical perspectives on the ‘humanitarian superpowers’

Here’s another opportunity to take a critical look at Nordic claims to foreign policy exceptionalism: Together with Sunniva Engh and Kristian Bjørkdahl, I’m convening a panel at the Development Research Conference in Gothenburg on 22–23 August 2018. Continue reading

Up to 28 29 30 34 PhD positions in political science, peace & development studies, etc [updated]

It’s PhD application season! Universities in Sweden are currently recruiting PhD students in political science and related disciplines and subjects. Up to 28 29 30 positions are to be filled.

Continue reading