Category Archives: Forsk

Universitetens byråkratiska gökunge

Här i Norge pågår en intressant debatt om villkoren för forskning och högre utbildning, utifrån två oroväckande trender: Byråkrater utgör en allt större andel av de anställda vid högskolor och universitet, medan forskare och lärare allt mer sitter på osäkra tjänster med en osäker finansiering. Continue reading

Akademikerjobb, visst finns de

Även om jag inte är på jakt just nu gillar jag tanken att det faktiskt finns en öppen jobbmarknad för akademiker och vill därför passa på att tipsa om Jobs.ac.uk, som listar akademiska tjänster i framför allt den engelskspråkiga icke-amerikanska världen. Just nu utannonseras till exempel två postdoktjänster inom Qog-gänget vid min alma mater.

För det tyska språkområdet anbefalles Die Zeits jobbmarknad (zeit.de/jobs). I regel färre utlysta tjänster, men i gengäld gillar jag att en gång i veckan bli hälsad som Sehr geehrter Herr Dr. Karlsson i mejlboxen.

Universiteten står på tur

Naturligtvis står universiteten – mer hierarkiska, monolitiska, monopolistiska institutioner än skivbolag, gammelmedier och gammelpartier – näst på tur att gå igenom den strukturomvandling som internets (och kompani) innebär för produktionen och distributionen av kunskap. David Parry, University of Texas och Academhack, sammanfattar de utmaningar som universitetet och dess affärsmodell står inför när vi lämnar Gutenbergparentesen. Continue reading