Ny artikel om konsensusparadoxen

Nu har Political Studies lagt ut en early view av vår artikel om konsensusparadoxen i deliberativdemokratisk teori. I artikeln demonstrerar min medförfattare Henrik Friberg-Fernros och jag en motsättning mellan två centrala poänger i teorier om samtalsdemokratin. Läs mer →

Plötsligt händer demokratin

För exakt 95 år sedan – den 17 december 1918 – beslutade Sveriges riksdag att införa allmän och lika rösträtt i kommunala val. Ett utmärkt tillfälle att reflektera över demokratins införande i Sverige. Läs mer →

Ny bok om internationella MR-regimers legitimitet

Nyligen kom boken The Legitimacy of International Human Rights Regimes: Legal, Political and Philosophical Perspectives (Cambridge University Press, 2013) som jag redigerat tillsammans med Andreas Føllesdal och Geir Ulfstein. Boken tar sig an de internationella instrument och institutioner på människorättsområdet som växt fram på global och regional nivå sedan 1950-talet och analyserar de legitimitetsproblem som de allt mer tycks ge upphov till. Läs mer →

Skolans läroböcker om demokratins historia

Ett tredje fynd är Sten-Ove Larssons studie av demokratibegreppet i skolböcker Larsson analyserar hur svenska läroböcker i medborgarkunskap, historia och samhällskunskap från tre perioder – ca 1930, 1950 och 1970 – framställer demokratin som system. Läs mer →

Den anakronistiska kompromissandan

En annan guldklimp jag snubblade över i Statsvetenskaplig Tidskrifts nätarkiv är Kai Paajastes Skinnerska idéanalys av hur parlamentarismen rättfärdigades på 1920- och 30-talet, i debatter just i Statsvetenskaplig Tidskrift. Trots att majoritetsstyre var idealet anammade Sverige minoritetsparliamentarism. Det som är särskilt intressant i Paajastes studie handlar om hur övergången från dualism till parlamentarism framställdes som en fortsättning på en unik, inhemsk svensk tradition av kompromiss och samförstånd. Läs mer →

Mot nytt jobb

På fredag gör jag min sista dag som postdok vid Norsk senter for menneskerettigheter vid Universitetet i Oslo. Jag började i november 2009 inom forskningsprojektet Should states ratify human rights conventions?, som växte till MultiRights, finansierat av ERC (2011–16), vilket i sin tur växte till excellenscentret PluriCourts, som hade sin öppningskonferens strax före midsommar. Det har varit ett privilegium att få delta i dessa processer. Läs mer →

Blott Sverige svensk maktdelning har

Jag upptäckte just att Statsvetenskaplig Tidskrift har lagt ut samtliga 114 årgångar i ett öppet nätarkiv. Det tillgängliggör en förträfflig källa till kunskap om svensk politik och statsvetenskap sedan före demokratins genombrott. Det enda man kan önska är lite mer metadata – abstracts, nyckelord, citeringsdata till exempel – som skulle göra arkivet lite enklare att leta runt i. Men överlag: Vilken kulturgärning! Läs mer →

CFA: Tre postdoktjänster inom PluriCourts

Tre postdoktjänster – i statsvetenskap, politisk filosofi/teori respektive rättsvetenskap – har utlysts inom det nya excellenscentret PluriCourts: Centre for the Study of the Legitimate Roles of the Judiciary in the Global Order vid Universitetet i Oslo. Deadline: 5 mars 2013!

Om värdet i kollektiva publikationsprojekt

Och apropå min parafras på Rule 34: If it exists, there’s a journal article about it: Just nu är jag involverad i flera kollektiva publiceringsprojekt i olika faser. Därför skulle jag vilja ha fatt på lite best practices: Hur får man en grupp forskare att dansa i takt med en gemensam publikation som mål? Hur maximerar man meritvärdet av sin insats som redaktör för en volym eller ett special issue? Givetvis finns det forskningsartiklar om det — ja, till och med en hel tidskrift: Journal of Scholarly Publishing. Läs mer →

Film och internationell politik

Man skulle kunna parafrasera Rule 34 slikt: If it exists, there’s a journal article about it. För några år sedan kastade jag ut en fråga om vilka filmer som skulle kunna illustrera en introduktionskurs i internationell politik. I senaste numret av JPSE presenterar Brandon Valeriano ett sådant upplägg för att åskådliggöra både världspolitiska händelser och teorier om krig, fred och internationell interaktion genom film. Läs mer →

Och du är?

Mothugg är Johan Karlsson Schaffer. Jag skriver om politik. Läs mer…

Sök

Sök Mothugg

Nya inlägg

Nya kommentarer

  • sjællæningen: hmm det ubehagelig læsning, syntes...
  • Johan: @Therese: Ja, det är väl inte i första hand för...
  • Therese: Helt allvarligt . Visst jag förstår och tycker...
  • Magnus: 3 inspirerande filmer. Ser fram mot premiären av...
  • JLR: Habermas var berömd och uppskattad för flera...

Populära inlägg

Kategorier

Knuffslem

RSS Nytt på NPPR.se

Vid den här tiden