Tag Archives: staten

Enzensberger om Heta linjen-upploppet 1982

Jag har äntligen kommit mig för att läsa den tyske författaren Hans Magnus Enzensbergers essä Schwedischer Herbst (1982). Enzensberger reflekterar över svenskarnas egenartiga inställning till staten, bland annat utifrån en märklig nätpolitisk incident jag inte kände till tidigare: Heta linjen-upploppet i Rålambshovsparken 1982.1 Continue reading

  1. Enzensberger, Hans Magnus. Ach Europa! Wahrnehmungen aus sieben Ländern. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1989. []