Tag Archives: sverige

Nytt kapitel om prostitutionspolitik i Sverige och Finland

Sakta mala den akademiska publiceringsprocessens kvarnar. Efter tre år publiceras nu antologin Negotiating Sex Work: Unintended Consequences of Policy and Activism (University of Minnesota Press, 2014), redigerad av Carisa R. Showden och Samantha Majic. Tillsammans med Gregg Bucken-Knapp (Göteborgs universitet) och Pia Levin (Uppsala universitet) bidrar jag med ett kapitel som jämför reformer av prostitutionspolitiken i Sverige och Finland. Continue reading

Skolans läroböcker om demokratins historia

Ett tredje fynd är Sten-Ove Larssons studie av demokratibegreppet i skolböcker1 Larsson analyserar hur svenska läroböcker i medborgarkunskap, historia och samhällskunskap från tre perioder – ca 1930, 1950 och 1970 – framställer demokratin som system. Continue reading

  1. Larsson, Sten-Ove. “Demokratibegreppet i skolans läroböcker sedan 1920. En projektskiss.” Statsvetenskaplig Tidskrift 100, no. 2 (1997). http://journals.lub.lu.se/index.php/st/article/view/3055/2617. []