Tag Archives: sverige

Sen och snabb, inte långsam och gradvis

Jag hade, som befarat, missat något väsentligt: I en snart 40 år gammal artikel beskriver Dankwart Rustow Sveriges demokratiska transition som “late and rapid.”1 Rätt så — bara synd att den historien överskuggats av idén att Sveriges demokratisering var långsam och gradvis. Continue reading

  1. Dankwart A. Rustow, 1971: “Sweden’s transition to democracy: Some notes toward a genetic theory“, Scandinavian Political Studies 6:6, 9–26. []

Sveriges bortglömda revolution

Erik driver tesen att vi har glömt hur Sveriges demokratisering gick till: Det var inte alls någon stegvis reformprocess utan en snabb, närmast revolutionär övergång. Ändå bygger Sveriges demokratibistånd på att exportera vårt falska nationella minne av att demokrati måste byggas gradvis. Continue reading