Tag Archives: undervisning

Att tänka utanför kanon

För några år sedan efterlyste jag utomeuropeiska klassiker i politisk filosofi till en introduktionskurs. Rick Parrish presenterar goda skäl för den statsvetenskapliga grundutbildningen att tänka utanför den sedvanliga västliga kanon från Platon till Rawls.1 Continue reading

  1. Parrish, Rick. 2007. “Getting Outside the Canon: The Role of World, Contemporary, and Lesser Known Texts in the Political Theory Curriculum.” Journal of Political Science Education 3(3): 277-291. []