Amerikansk solidaritet är starkare än LO:s

De senaste veckorna har något makalöst inträffat. Över hela USA har rekordmånga amerikaner gått man ur huse för att demonstrera. Härom veckan tågade en halv miljon människor genom centrala Los Angeles. I söndags slöt lika många upp i Dallas. Och för några dagar sedan tog omkring en miljon människor i vita t-tröjor till gator och torg i över hundra städer.

Deras krav? De samlas för att försvara rättigheterna för en grupp som saknar inflytande i det amerikanska samhället: de illegala invandrarna.

Medborgarrättsgrupper, invandrarorganisationer, kyrkor och fackförbund har gått samman för att protestera mot ett lagförslag, som skulle göra det brottsligt att vistas i USA utan tillstånd och att anställa arbetare utan papper. Demonstranterna vet att invandrare, med eller utan tillstånd, utför viktiga arbeten som bidrar till landets tillväxt.

Skulle något liknande kunna hända i Sverige? Nja, här har facket valt en annan väg för att komma till rätta med de uppskattningsvis mellan 10 000 och 50 000 papperslösa invandrare som finns på den svenska arbetsmarknaden.

LO föreslog nyligen en egen modell för att motverka illegal arbetskraftsinvandring: Arbetsgivare ska dömas att betala skadestånd till papperslösa arbetare, som ändå riskerar att skickas tillbaka. Men det är ett förslag som går stick i stäv med hur fackförbund i många länder har valt att möta problemet.

Förutom i USA har dominerande fackförbund i Frankrike, Italien, Spanien och Kanada tagit ställning för att ge amnesti åt illegala invandrare och arbetare utan tillstånd. Facken kräver amnesti av olika skäl: För att den underjordiska ekonomin utgör en allt större del av BNP. För att fylla luckorna i fackleden när anslutningsgraden sjunker. Och inte minst för att de papperslösas rättslöshet undergräver alla arbetstagares trygghet.

En studie från FN:s kommission för internationell migration drog nyligen slutsatsen att möjligheten att få legal status är nödvändig, men inte tillräcklig, för att bekämpa illegal migration. Dessutom måste de papperslösa erbjudas långsiktiga arbetstillstånd som kan göras permanenta. Det främjar integration, skatteuppbörd och familjeåterförening. En stark arbetsrättslagstiftning bidrar också till att göra amnestin smärtfri.

OECD slår i en rapport fast att sanktioner är nödvändiga för att bekämpa arbetsgivare som exploaterar papperslösa arbetare, som en del i bred strategi för att legalisera den illegala invandringen. Som enskild åtgärd finns däremot två tunga skäl mot LO:s sanktionsmodell.

LO avvisar en amnesti för att den skulle ge människor i utlandet incitament att invandra och arbeta illegalt. Men LO:s förslag om skadestånd skapar en liknande morot. Varför skulle man inte åka till Sverige och jobba illegalt, när en upptäckt bara medför att man får ett rejält skadestånd och hemresan betald?

Dessutom: Illegala migranter lockas inte bara av bättre jobb och högre löner, utan också av politisk stabilitet och social trygghet. Migranternas motiv kan förändras över tid, så att de som kom i jakt på jobb väljer att stanna för att de har knutit band till sitt nya hemland. Sådana migranter har förstås inget skäl att dra sina arbetsgivare inför domstol för att sedan skickas hem, hur stort skadestånd de än får.

Men här står också en större fråga på spel. Har LO verkligen tänkt igenom konsekvenserna av att vända de papperslösa arbetarna ryggen? Enbart 2004 förlorade LO 30 000 medlemmar. De papperslösa invandrarna är potentiella fackmedlemmar och skattebetalare som ger ett värdefullt bidrag till Sverige.

Varken en engångsamnesti eller arbetsgivarböter kommer att helt eliminera den illegala invandringen. Frågan är hur vi kan garantera att invandringen sker på ett sätt som kommer Sverige till gagn, ger en positiv feedback till utvandringsländerna och värnar de invandrade arbetstagarnas rättigheter.

Som ett av världens tyngsta fackförbund kan LO spela en ledande roll i denna globala process för att hjälpa de papperslösa att finna en varaktig trygghet i sina nya hemländer.

Tro det eller ej — våren är på väg. Och när temperaturen börjar stiga skulle vi som våra vänner i USA kunna dra ut på gator och torg i vita t-tröjor. Budskapet skulle vara enkelt men rakt: Solidariteten kräver att vi ställer upp för alla arbetare i Sverige, inte bara för dem som har legal status. Nej till deportering, ja till permanent uppehållstillstånd. Så borde ropen skalla i årets förstamajtåg.

One thought on “Amerikansk solidaritet är starkare än LO:s

  1. Pingback: Utvandrare stärker demokratin på hemmaplan | Mothugg

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *