Bättre välkomna än mota protestvänstern

25 000 demonstranter kommer till stan för att demonstrera mot EU-toppmötet i juni. Göteborgs kommun kommer att ställa upp med kost, logi och toaletter åt dem. Protestfolket ska inhysas i sommarstängda skolor.

Vi göteborgare får stå för kostnaden, för kommunen vet inte vart den ska skicka notan.

– Vi vet inte riktigt hur dessa aktionsgrupper är organiserade, om det rent praktiskt går att kräva ersättning för våra tjänster, säger Bengt Carlefall på stadskansliet till GP.

Göteborgsaktionen 2001 är en av de grupper som ska demonstrera. De är arga för att utrikesdepartementet inte har givit dem några bidrag, men väl andra grupper.

– Jag har varit med och demonstrerat sedan 1972 och aldrig varit med om något liknande, säger Tord Björk i aktionens pressgrupp.

Så å ena sidan är de så dåligt organiserade att de inte kan betala mat och husrum på egen hand. Å andra sidan är de så välorganiserade att de kan söka bidrag från UD och trumma samman 25 000 demonstranter.

Det går inte ihop. I Göteborgsaktionen ingår också demokratiskt tvivelaktiga grupper som Antifascistisk aktion, som inte tvekar att ta till våld i politiska sammanhang.

o Proteströrelsen framstår som en gökunge att mata med uppmärksamhet och pengar. I bakgrunden finns risken – eller hotet? – att demonstrationerna ska urarta i våld.

Det är en uppmärksamhet de inte förtjänar.

Attac har fått träffa statsminister Göran Persson för att diskutera toppmötet. Inget fel i det – fler politiker borde ta sig tid till sådana samtal.

Men Attac gör det under folkrörelsens fasad. 40 lokalavdelningar på hemsidan visade sig vara 15 i verkligheten. Attac påstår sig ha över 3 000 medlemmar – pluttigt jämfört med de stora folkrörelserna
— och den siffran bör nog också tas med en näve salt.

Mycket medieanka, lite Attac alltså. En intellektuell klick har lanserat sig som en växande folkrörelse. Attac framstår nästan som ett protestvänsterns svar på IT-bubblans Framfab.

Men inte mer än storskojaren Birgersson förtjänar Attac Perssons öra. Och inte mer än oss andra. Jag skulle också gärna ta ett snack med statsministern – men jag företräder inte någon mer än mig
själv.

Nå, trots allt är det bra att både UD och Göteborgs kommun bjuder protestvänstern på ett skönt sommarläger i Göteborg.

o Risken att Göteborg ska bli ett slagfält i raden – Seattle, Prag, Malmö – minskar om demonstranterna välkomnas snarare än motarbetas.

Många av de mer extrema aktivisterna tror verkligen att de lever i en polisstat, en bild som bekräftas av polisvåldet.

Bästa sättet att motbevisa dem är förstås att visa att för den som köper de demokratiska spelreglerna finns inget att frukta.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *