En svensk polis tiger

När polisen omringar Hvitfeldtska med containrar och kravallpolis, står jag på gräsmattan utanför och undrar vad som händer.

Så jag frågar polisen, men de hänvisar mig, liksom de instängdas oroliga kompisar och nyfikna förbipasserande, till polishuset på Skånegatan.

Ett dygn senare, efter kravallerna på Avenyn, har polisdrevet genom Allén skingrat stenkastarna. Men på Viktoriabron har ett hundratal
människor stängts in – flanörer och demonstranter som råkat befinna sig framför poliskedjan, tycks det.

Stämningen är spänd. På ena sidan Magasinsgatan något hundratal kravallpoliser. På andra sidan sjunger och skanderar hundratals ungdomar i armkrok på “Fritt forum”-området.

Ska “det fria ordets festival” stormas av kravallpolis?

Jag frågar polisen vad de tänker göra.

– Det finns en presskonferens varje dag – gå på den, svarar polisman M3726.

– Var är Jaldung? skanderar några demonstranter. En befogad fråga. Polisen tiger, medan Hans Abrahamsson från Attac gör ett hästjobb för att lugna demonstranterna.

På lördagkvällen, efter en spänd men lugn dag, slår polisen sin järnring runt Järntorget. Från GT:s redaktion bevittnar vi hur 500 poliser omringar hundratals människor som utan tillstånd samlats för att protestera mot fredagens våld.

o Belägringen pågår i timmar. När jag går ut för att köpa en pizza passar jag på att fråga poliserna som blockerar Nordhemsgatan vad som händer. Men nej då – inget svar där heller.

Halv elva på kvällen stormar nationella insatsstyrkan in på Schillerska. Svartklädda poliser med rånarluvor, kpistar och lasersikten tvingar upp ungdomarna ur sovsäckarna. Under batongslag och förolämpningar tvingas de ligga med ansiktet mot skolgårdens asfalt i nära två timmar.

Utan att få veta varför.

Det är möjligt att polisen hade goda grunder för sina tillslag – det återstår att bevisa. Men för polisens buffliga attityd finns inga ursäkter.

Varför berättar inte polisen vad de sysslar med? Varför inte ta hjälp av allmänheten, istället för att behandla alla som potentiella stenkastare?

o Nej, polisen kommunicerar med världen genom presskonferenser, där bilden av förloppet kan läggas till rätta.

Nu åker tusentals unga hem från Göteborg och är rädda för polisen.

Samtidigt översvämmas insändarsidorna av vanliga medborgare som vill se hårdare tag från polisens sida.

– Polisen borde skjuta alla som bär mask i demonstrationerna, tycker en bekant. På allvar.

Justitieminister Thomas Bodström låter nu utreda om polisens utrustning och möjligheter att omhänderta folk bör förbättras. Men polisens attityd måste också granskas – innan de får nya vapen,befogenheter och resurser.

Både allmänhet och demonstranter har tappat tron på ordningsmakten och rättsstaten. Det är svårare att reparera än skyltfönstren på Avenyn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *