Ett dyrt kalas

145 miljoner kronor gick kalaset på. Inte konstigt att det blir bråk när notan ska splittas. Men nu lovar justitieminister Thomas Bodström att polisen i Västra Götaland ska kompenseras för extrakostnaderna under EU-toppmötet i fjol.

I tisdags diskuterades frågan i riksdagen, sedan Cecilia Magnusson (m) ställt en interpellation till Bodström. Eftersom regeringen stod värd för mötet måste regeringen betala, resonerar hon.

I december sände polismyndigheten i Västra Götaland ett rop på hjälp till Rikspolisstyrelsen. Extrakostnaderna för EU-toppmötet motsvarar en tiondel av polismyndighetens budget i länet. Så nog skulle de röda siffrorna i fjolårets bokslut märkas i årets verksamhet.

Men Rikspolisstyrelsen har slagit ifrån sig ansvaret. Budgeten är satt och pengarna fattas.

Justitieministern säger å sin sida att det är Rikspolisstyrelsens sak att fördela anslagen. Dessutom fick polisen feta extraanslag förra året och går dessutom med plus.

En riktigt soppa, alltså, där ingen vill ta sitt ansvar.

Men toppmötet var en extraordinär händelse. Att det storslagna antiklimaxet på det svenska EU-ordförandeskapet hamnade här i Göteborg är inte västsvenskarnas fel.

Men nu ger alltså Bodström ett vagt löfte om att hålen ska tätas:

– Det var Sverige som hade mötet, men det var göteborgarna som blev drabbade, säger han.

Fast som minister får han inte lägga näsan i blöt och kan alltså inte utlova någon extra penningpåse till just polisen i Göteborg.

Det är i alla fall bra att frågan nu ser ut att få en lösning. Om polisen istället skulle dra åt svångremmen, skulle följden bli sämre brottsbekämpning och sämre trygghet i länet. Västsvenskarna skulle drabbas igen.

Samtidigt skenade kostnaderna för polisinsatsen i väg eftersom polisledningen missbedömde situationen, både före och under EU-toppmötet.

Avenyn slogs sönder, hundratals poliser skadades, tre personer sköts, mer än tusen personer omhändertogs. Polisen kunde inte garantera allmänhetens säkerhet.

Rikspolisstyrelsens egen utredning kritiserade flera insatser under toppmötet och många enskilda polismän har klagat över dåliga förberedelser, bristande utrustning och en auktoritär, maktfullkomlig ledarstil.

Så visst är det bra att polisen kompenseras för extrakostnaderna, men bristerna i polisledningen måste också åtgärdas.

För ansvaret är delat: Regeringen försökte springa från notan, men kockarna fördärvade soppan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *