Inte bara ros till polisen

Jag blir rädd när jag ser Uppdrag gransknings skildring av vad som hände på Schillerskas skolgård kvällen den 16 juni.

I över en timmes tid fick de 68 ungdomarna ligga med näsan i asfalten, under slag, hot och kränkningar.

En grupp polismän ute efter hämnd. Vad gör de nu? Patrullerar de Göteborgs gator?

Än en gång kretsar den allmänna debatten kring kravaller och polisvåld vid toppmötet i Göteborg i juni.

Nya fakta väcker nya frågor. Överåklagare Björn Ericsson valde att lägga ned förundersökningen mot de poliser som sköt Hannes Westberg och två andra personer på Vasaplatsen.

– Som om bilderna inte fanns, kontrar Janne Josefsson och visar i sin dokumentär att polisen inte alls handlade i nödvärn.

Men till de bilderna har inte Björn Ericsson tillgång. En hopklippt tv-dokumentär är inte skäl nog att väcka åtal.

Men det måste väckas åtal, resonerade Attacs Cecilia Verdinelli-Peralta i SVT:s Debatt – annars kommer vänsterkidsen att glida över till Afa.

Det är en farlig syn på rättsstaten. Domstolarna måste liksom pressen stå fria och oberoende. De får inte underställas politiska syften.

Att stå oberoende är också skälet till att SVT inte vill lämna ut sitt råmaterial, även om det kanske skulle räcka för att väcka åtal mot de poliser som sköt. Där står nämligen tryckfriheten högre – medborgaren ska kunna lita på att journalister själva råder över den information de samlar in.

Konstigt? Tja, här går principerna på kollisionskurs.

Nu ska i alla fall riksåklagaren granska överåklagarens beslut att lägga ned förundersökningen mot poliserna som sköt.

Där får rättvisan ha sin gång.

Samtidigt visar de senaste dagarnas rapportering om vad som hände de där tre dagarna i juni att det också krävs en oberoende politisk utredning av polisinsatsen vid toppmötet.

Men där har regeringen lagt locket på. Nu sitter en utredning som ska se över polisens resurser.

Visst behöver polisen bättre utrustning. Men viktigare är att se över polisens organisation och den ledning som ansvarade för insatsen.

Den kritiken kommer inte minst från polisens egna led.

– Dialogen mellan ledningen och de verkställande delarna fungerade inte, säger Polisförbundets ordförande Jan Karlsen.

Polisman Anders Månsson, som fick armen bruten i stenregnet på Avenyn, har i flera intervjuer kritiserat en auktoritär och maktfullkomlig polisledning.

Det måste utredas. Att ge polisen nya vapen och nya befogenheter är farligt innan rötan i polisleden och i polisledningen har åtgärdats.

Det får inte finnas skäl att vara rädd för polisen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *