Kör hårt, Johan

I två tält på Fritt forum-området diskuterades i fredags hur EU ska kunna bli mer demokratiskt.

På Pustervikskajen grillas fyra ledamöter från Europaparlamentet. Men Inger Schörling (mp), Annelie Hultén (s) och Anders Wijkman (kd) har på politikers vis svårt att tala ur skägget om hur de vill demokratisera EU.

Rakare är budskapet från Cecilia Malmström (fp). Hon fegar inte inför f-ordet, utan vill göra EU till en federal union. Men de få liberalerna har hittills varit ensamma om den visionen.

Samtidigt på andra sidan festivalområdet föreläser Johan Ehrenberg, redaktör för vänstertidskriften ETC, på samma tema.

Via laptopstyrd diashow och headset berättar Ehrenberg om sin vision för den radikala rörelsen och för Europa.

Med kurvor och diagram slår han fast eländessocialismens vanliga problembild. Klassamhället består och klyftorna växer, typ. Kapitalet, makten över media och den politiska makten koncentreras allt mer, medan arbetarrörelsen står svag som en lobbygrupp bland andra.

Den radikala rörelsen har fastnat i familjegräl och har ingen bättre lösning på problemen än att lämna EU — en icke-lösning.

Timmarna innan Ehrenberg håller sitt föredrag har tusentals EU-motståndare traskat runt Linnéstaden.

Men genom att ständigt säga nej och skylla på EU, avsvär sig vänstern makten över Europaprojektets framtid.

Och under tiden genomförs en politik som gynnar kapitalet, menar Ehrenberg.

Han klickar fram texten “För ett federalt Europa” på duken.

Och publiken applåderar!

Ehrenbergs lösning är att skapa ett demokratiskt Europa där medborgarna bestämmer genom folkomröstningar och genom det direktvalda Europaparlamentet. I dag ligger makten hos kommissionen och ministerrådet. De odemokratiska EU-toppmötena, där regeringschefer fattar beslut bakom lyckta dörrar, är en följd av mellanstatligheten.

Den här debatten pågår ute i Europa. Tysklands förbundskansler Gerhard Schröder föreslog nyligen ett decentraliserat, federalt EU efter tysk modell, medan Frankrikes premiärminister Lionel Jospin vill ha ett centraliserat men mellanstatligt samarbete.

Men här i Sverige handlar debatten fortfarande om huruvida landet ska vara med i EU eller inte.

Man behöver inte dela Johan Ehrenbergs socialistiska världsbild för att hålla med om hans vision av ett federalt Europa. EU måste få en öppen, demokratisk stomme där medborgarna har den avgörande makten.

Sen får väljarna avgöra i vilken riktning EU ska gå — inte regeringscheferna bakom kravallstaketen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *