Categories
Norge

Mozzarella och marknadsliberalism

Ytterligare en tidsresa: bokprisregleringen. I Sverige avskaffades de fasta bokpriserna på 1970-talet, i Norge regleras de fortfarande, i syfte att skydda norska förlag mot kommersialisring och utländska (det vill säga: svenska) uppköp.

Categories
Norge

Norge — en tidsresa

Att flytta från Sverige till Norge är en tidsresa — femton år bakåt i tiden.