Categories
Politik

Gulrot att ta examen

Alliansen lovar höjt studiemedel, skriver DN. Samtidigt skriver Aftenposten om hur norska studenter drar på sig allt mer studielån, där vi lägger märke till en finurlighet i det snarlika norska studiemedielsystemet: Bidragsdelen utbetalas som ett lån, men omvandlas till ett stipendium efter avlagd examen, vilket ger studenterna tydliga incitament att slutföra påbörjade studier.