Categories
Statsveteri

Myten föregår demokratiseringen

En vacker dag ska jag ta itu med det här gamla arbetspappret om Sveriges glömda revolution. Tills vidare nöjer jag mig med att droppa några fynd och spekulationer.

Categories
mänskliga rättigheter Statsveteri

Fallet Filippa och rättighetsrevolutionen

När jag slängde ut tesen om den nordiska MR-paradoxen svarade Erik med en relaterad gåta: Varför finns det inga organisationer som tar mänskliga rättigheter inom Norden på allvar? Givet vissa allmänt goda förutsättningar: Varför har vi inte har sett någon rättighetsrevolution i de nordiska länderna?

Categories
nätpolitik

Enzensberger om Heta linjen-upploppet 1982

Jag har äntligen kommit mig för att läsa den tyske författaren Hans Magnus Enzensbergers essä Schwedischer Herbst (1982). Enzensberger reflekterar över svenskarnas egenartiga inställning till staten, bland annat utifrån en märklig nätpolitisk incident jag inte kände till tidigare: Heta linjen-upploppet i Rålambshovsparken 1982.1

  1. Enzensberger, Hans Magnus. Ach Europa! Wahrnehmungen aus sieben Ländern. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1989. []
Categories
Statsveteri

Sen och snabb, inte långsam och gradvis

Jag hade, som befarat, missat något väsentligt: I en snart 40 år gammal artikel beskriver Dankwart Rustow Sveriges demokratiska transition som “late and rapid.”1 Rätt så — bara synd att den historien överskuggats av idén att Sveriges demokratisering var långsam och gradvis.

  1. Dankwart A. Rustow, 1971: “Sweden’s transition to democracy: Some notes toward a genetic theory“, Scandinavian Political Studies 6:6, 9–26. []
Categories
Norge

Mozzarella och marknadsliberalism

Ytterligare en tidsresa: bokprisregleringen. I Sverige avskaffades de fasta bokpriserna på 1970-talet, i Norge regleras de fortfarande, i syfte att skydda norska förlag mot kommersialisring och utländska (det vill säga: svenska) uppköp.