Categories
Diktaturkramar Popkultur

En dikt till Kim

Nobelpriset, vad är väl det? Korean Friendship Association bjuder in till en litteraturpristävling med anledning av Koreas arbetarepartis 57-årsjubileum. Fina priser finns i potten, bland annat en pin med de tre revolutionernas (den ideologiska, tekniska och kulturella) flaggor samt en uppsättning frimärken med nationens ledare. Dikter och artiklar kan skickas in till och med 15 oktober 2002, så skynda på.

Här är mitt bidrag:

As I heard of Kim Il Sung
suddenly my heart was stung
with amazement for the late
but still so great leader of our fate

Worker’s Party of Korea,
juche is a great idea
alive and kicking, living still
in the happy reign of Kim Jong Il

Now I wish to see Pyongyang
’cause I’ve heard that’s where to hang
out with Kim, the leader dear,
and party with the workers of Korea.