Categories
Forsk mänskliga rättigheter Statsveteri

New article on legal mobilisation in Scandinavia

Why have civil society groups in Scandinavia increasingly turned to legal mobilization in recent decades? In a recent article, Malcolm Langford (University of Oslo), Mikael Rask Madsen (University of Copenhagen) and I seek to account for how various actors in civil society in Denmark, Norway and Sweden have pursued societal change by using courts as political arenas.

Categories
Blandat

Det djupt ovärdiga i att flyga

Klimathänsyn är rimliga skäl för att undvika att flyga, men bekvämlighet och anständighet väger fanimej tyngre: Att resa med flyg känns som ett hån mot ens mänskliga värdighet.

Categories
Statsveteri

Tidöregeringens lidbommeri

Minns ni Lidbommeriet? Nej, det gör inte jag heller, men jag grottade nyligen ned mig i grundlagsdebatter från 1970-90-tal i min forskning. Och det är inte utan att lidbommeriet gör sig påmint när man läser Nils Funckes text om Tidö-regeringens lagstiftningsiver.

Categories
Forsk

Six PhD positions at SGS

Come work with us! We’ve just announced six fully funded and salaried PhD positions on diverse themes in Peace & Development Research, Environmental Social Science, and Social Anthropology, at the School of Global Studies, University of Gothenburg.

Categories
Forsk Statsveteri

Rättvisans entreprenörer

Vilken roll spelar grupper i civilsamhället för att säkra tillgång till rättvisa? Det är frågan jag angriper i ett bokkapitel som kom ut i våras.