Categories
Forsk mänskliga rättigheter Statsveteri

New article on legal mobilisation in Scandinavia

Why have civil society groups in Scandinavia increasingly turned to legal mobilization in recent decades? In a recent article, Malcolm Langford (University of Oslo), Mikael Rask Madsen (University of Copenhagen) and I seek to account for how various actors in civil society in Denmark, Norway and Sweden have pursued societal change by using courts as political arenas.

Categories
Forsk

Six PhD positions at SGS

Come work with us! We’ve just announced six fully funded and salaried PhD positions on diverse themes in Peace & Development Research, Environmental Social Science, and Social Anthropology, at the School of Global Studies, University of Gothenburg.

Categories
Forsk Statsveteri

Rättvisans entreprenörer

Vilken roll spelar grupper i civilsamhället för att säkra tillgång till rättvisa? Det är frågan jag angriper i ett bokkapitel som kom ut i våras.

Categories
Forsk mänskliga rättigheter Statsveteri

Europakonventionen och juristernas epistemiska mobilisering

Just nu skriver jag på en artikel om varför Sverige och Danmark beslöt sig för att inkorporera EKMR i början av 1990-talet. Där fokuserar jag på det politiska spelet: Hur Socialdemokratiet i Danmark och Moderaterna i Sverige intar rollen av normentreprenör. Men man skulle också kunna skriva historien ur juristprofessionernas perspektiv, för det tycks ha pågått en febril aktivitet bland nordiska domare, advokater, rättsvetare och statstjänstemän från ca 1987 och framåt.

Categories
Forsk

Four PhD positions at the School of Global Studies

It’s PhD application season, and we have just announced four PhD positions at the School of Global Studies, University of Gothenburg.