Categories
Forsk mänskliga rättigheter Statsveteri

New article on legal mobilisation in Scandinavia

Why have civil society groups in Scandinavia increasingly turned to legal mobilization in recent decades? In a recent article, Malcolm Langford (University of Oslo), Mikael Rask Madsen (University of Copenhagen) and I seek to account for how various actors in civil society in Denmark, Norway and Sweden have pursued societal change by using courts as political arenas.

Categories
Statsveteri

Tidöregeringens lidbommeri

Minns ni Lidbommeriet? Nej, det gör inte jag heller, men jag grottade nyligen ned mig i grundlagsdebatter från 1970-90-tal i min forskning. Och det är inte utan att lidbommeriet gör sig påmint när man läser Nils Funckes text om Tidö-regeringens lagstiftningsiver.

Categories
Forsk Statsveteri

Rättvisans entreprenörer

Vilken roll spelar grupper i civilsamhället för att säkra tillgång till rättvisa? Det är frågan jag angriper i ett bokkapitel som kom ut i våras.

Categories
Statsveteri

Metodtriangulering, processpårning och evidentiell pluralism

Just nu funderar jag (återigen) mycket på processpårning och kausala mekanismer. Här följer en läsanteckning om en läsvärd artikel på temat av vetenskapsfilosofen Rosa Runhardt. Artikeln tar sig för att analysera hur man egentligen kan kombinera olika metoder i statsvetenskap, i synnerhet i kvalitativa fallstudier.

Categories
Statsveteri

The epistemic unreliability of public reason liberalism and what to do about it

Henrik Friberg-Fernros and I have just published a new article in Philosophy & Social Criticism, in which we seek to address the epistemic unreliability of the public justification requirement – a standard of legitimacy proffered by many contemporary public reason liberals.