Categories
Statsveteri

Metodtriangulering, processpårning och evidentiell pluralism

Just nu funderar jag (återigen) mycket på processpårning och kausala mekanismer. Här följer en läsanteckning om en läsvärd artikel på temat av vetenskapsfilosofen Rosa Runhardt. Artikeln tar sig för att analysera hur man egentligen kan kombinera olika metoder i statsvetenskap, i synnerhet i kvalitativa fallstudier.