Categories
Politik

Mer frihet under 2003

Trots internationell terrorism, kriget emot den och ett par allvarliga bakslag blev världen friare och mer demokratisk under 2003, enligt Freedom House:

”The global survey, Freedom in the World, shows that 25 countries demonstrated forward progress in freedom, while 13 registered setbacks.”

Inte minst har respekten för mänskliga och medborgerliga rättigheter förbättrats i många utvecklingsländer. Trevligt!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *