Categories
Göteborg Politik

Programförklaring

”Göteborgstidningen skall föra frihandelns talan och vill motarbeta svälttullarna, som nu i nådens tider öfver vidsträckta näjder af vårt land visar sin krassa, ofosterländska beskaffenhet.

Göteborgstidningen skall föra folkupplysningens talan och vill själf genom sitt innehåll direkt vara en källa till bildning.

Sociala frågor vill Göteborgstidningen behandla ur framstegsvänlig, tidsenlig och frisinnad synpunkt.

Kommunala angelägenheter ämnar tidningen noga följa och behandla opartiskt och fördomsfritt ur synpunkten av samhällets allmänna välfärd.

Politiskt blir tidningen oberoende och afgjordt frisinnad.”

Göteborgstidningens första nummer som utkom måndag 3 november 1902. En programförklaring som fortfarande gäller.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *