Categories
Dawit och Eritrea

EU ger bistånd till Eritrea

EU ger fyra miljoner euro i humanitärt bistånd till Eritrea, skriver Africast. (För rättvisans skull får Etiopien samtidigt 4,5 miljoner euro). Förutsatt att hjälpen alls når fram kan den säkert mätta magen för dagen på den halvmiljon eritreaner som svälten hänger mest akut över. Men på sikt gör det humanitära biståndet varken från eller till, så länge vi tillåter regeringen i Eritrea att fortsätta att svälta ut sin befolkning.

One reply on “EU ger bistånd till Eritrea”

Man känner sig rätt maktlös. Jag har vänner från dessa två länder, Eritrea och Etiopien, och de berättar om de stora skillnaderna mellan de välbeställda och de fattiga. Men vad kan vi göra? Mer än att skänka lite mat för dagen?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *