Categories
Dawit och Eritrea mänskliga rättigheter

Ord och handling

Nu har alltså Dawit Isaak suttit fängslad i sju långa år i Eritrea. Vi påminns om ett pressmeddelande som Cecilia Malmström (fp), då Europaparlamentariker, nu EU-minister, skickade ut för fyra år sedan.

– Det är idag tre år sedan Dawit Isaak fängslades i Eritrea. Det är en skandal att Sverige och EU inte gör mer för att få honom fri. Det är dags att öka pressen på Eritrea genom att stoppa EU:s bistånd till landet.

Det säger Cecilia Malmström, europaparlamentariker (fp) och Cecilia Wigström, riksdagsledamot (fp) med anledning av 3-årsdagen då svensken Dawit Isaak fängslades utan rättegång i Eritrea. Båda har de senaste dagarna agerat med frågor i respektive parlament för att få utrikesminister Laila Freivalds och den holländske utrikesministern, som innehar ordförandeskapet i EU, att agera mer kraftfullt. […]

– Utrikesminister Laila Freivalds bör åka till Eritrea för att markera den vikt Sverige lägger vid Dawit Isaaks fall. Engagemang på högsta politiska nivå bar frukt för Mehmed Ghezali som var fängslad på Guantánamo-basen och bör användas även för Dawit.

– Stoppa EU:s bistånd till Eritrea. EU har i ett biståndsavtal med landet utlovat 88 miljoner euro i stöd under åren 2002-2007. Det är absurt att pumpa in pengar i en diktaturstat som Eritrea där ingen vilja till demokratiska reformer finns och där en svensk medborgare sitter fängslad, säger Cecilia Malmström och Cecilia Wigström (fp).

Vad har hänt sedan 2004? Dawit sitter kvar i fängelset i Asmara och situationen i Eritrea har blivit stadigt värre. Fortfarande har ingen svensk minister rest till Eritrea, samtidigt som Malmströms liberale partikollega Louis Michel, EU:s biståndskommissionär, utökar biståndet till Eritrea till 115 miljoner euro fram till år 2013.

Vi kan bara upprepa det Cecilia Malmström skrev för fyra år sedan: “Det är en skandal att Sverige och EU inte gör mer för att få Dawit fri. Det är dags att öka pressen på Eritrea genom att stoppa EU:s bistånd till landet.” Lika sant då som nu. (Tipstack till THR.)

One reply on “Ord och handling”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *