Categories
Dawit och Eritrea

Dawit Isaak debatteras i riksdagen

Vad gör regeringen för att inte Dawit Isaak, den svenske journalisten som sedan tre och ett halvt år sitter fängslad i Eritrea, ska gå samma öde till mötes som Kifleyesus Ogbacristos, som nyligen dog i eritreanskt fängelse? Den frågan besvarade utrikesminister Laila Freivalds i går i riksdagen, efter interpellationer från Alice Åström (v) och Cecilia Wigström (fp).

Tyvärr ger utrikesministern inga raka besked om vad Sverige kommer att göra. Freivalds säger att Sverige verkar för att EU:s utvecklingsbistånd till Eritrea ”delvis ska få en annan inriktning”, nämligen att utveckla rättsväsendet, men vill inte infria löftet om att skicka en företrädare på hög nivå till Eritrea för att visa att Sverige sätter kraft bakom kraven. Tre månader senare överväger UD fortfarande ”på vilket sätt vi ska åka ned, vem som ska åka och hur det ska gå till”.

Att få Dawit Isaak frisläppt tycks helt enkelt inte vara en prioriterad fråga för Sveriges regering. Och ju längre UD förhalar och försummar, desto mörkare blir utsikterna för Dawit.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *