Categories
Forsk

Maktbasen i Norge

Via Netzpolitik hittar vi Maktbasen, ett projekt som drivs av NRK och innehåller uppgifter om mer än 11 000 norska politiker, från Storting ner till byråd, med uppgifter om deras kontakter med personer och företag i näringslivet. Alltihop enkelt men snyggt visualiserat. Nog borde vi bygga något liknande för Sveriges politiker? Allt finns ju redan i offentliga register.

Och på ett snarlikt tema är ZDF:s Parlameter en asbra visualisering av omröstningar i förbundsdagen. Vad gör svensk public service?

2 replies on “Maktbasen i Norge”

Die Macht Datenbank! Bra gjort. Kul också att se “prasselmedia” använda sina resurser till att göra något kring data som kan ligga till grund för både egna och andras efterforskningar.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *