Categories
mänskliga rättigheter

Svensk domstol återinför kroppsstraff

Sen när blev kroppsstraff åter tillåtet i Sverige? Sundsvalls Tidning rapporterar att hovrätten kortar straffet för en våldtäktsdömd man eftersom han efter avtjänat straff utvisas till Eritrea där han riskerar tortyr.

Domstolens resonemang verkar trotsa all logik: Först konstaterar domstolen att eftersom mannen har lämnat oriktiga uppgifter om våldtäkten så kan man inte lita på hans uppgifter om att han riskerar tortyr om han utvisas till Eritrea. Sedan gör hovrätten en kovändning och sänker tingsrättens straff med 18 månader, just eftersom domstolen befarar att mannen kan komma att torteras när han utvisats till Eritrea.

Och inte nog med att domstolen slår knut på sig själv för att kunna utvisa mannen. Vad värre är: Domstolen accepterar tydligen också tortyr som straff, när den kvittar 18 månaders fängelse i Sverige mot möjlig tortyr i Eritrea.

Att utvisa en person till ett land där han riskerar tortyr strider mot FN:s tortyrkonvention (artikel 3), men den har ju Sverige aktivt motarbetat de senaste åren. Men vi måste ändå fråga: Har vi inte avskaffat kroppsstraff i Sverige sedan åtminstone en 70 år eller så?

3 replies on “Svensk domstol återinför kroppsstraff”

Även om jag inte gillar förgående skribents ordval så tycker jag dock att principen att utvisa dömda brottslingar (oavsett om de riskerar tortyr) är helt riktig. Varför ska vi tillåta icke-svenskar att begå brott i riket och sedan kosta oss mängder av pengar i form av fängelsestraff?

Att utvisa en brottsling från Sverige är inte konstigare än att du inte upplåter din bostad åt någon som slår dig eller stjäl dina pengar.

Sverige har skrivit under internationella konventioner som förpliktar oss att inte avvisa personer till länder där de riskerar att utsättas för tortyr. Jag tycker att de konventionerna bygger på rimliga och humana principer: Utländska brottslingar som begår allvarliga brott ska kunna utvisas ur riket, men Sverige ska inte agera bödelsdräng åt tortyrstater.

I fallet med den våldtäktsdömde eritreanen finns ytterligare två problem, som borde oroa även den som inte vill “dalta med våldtäktsnegrer”: För det första säger domstolen emot sig själv när den både hävdar att mannen riskerar tortyr och att han inte gör det. Den som bryr sig om grundläggande rättssäkerhet borde kräva att våra domstolar baserar sina domslut på logiskt hållbara resonemang. Nästa gång polisen syr in dig för att du pucklat på våldtäktsnegrer kan det vara du som blir offer för en sådan logisk kullebytta. Hur skoj vore det?

För det andra accepterar domstolen uppenbarligen tortyr som ett okej straff: Den hävdar implicit att 18 månaders fängelse i Sverige är värt tortyr i Eritrea. Att utdöma tortyr som påföljd, vilket domstolen implicit gör, strider inte bara mot en radda konventioner som Sverige har skrivit under, utan också mot den svenska grundlagen.

För övrigt håller inte Christians analogi: Att kasta ut en gäst från min bostad som har stulit ifrån mig är inte moraliskt likvärdigt med att kasta ut en stjälande gäst om det står en lynchmobb utanför. Det är därför Sverige har skrivit på en konvention mot att utvisa en person som riskerar tortyr.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *