Categories
Politik

Fler spindlar i Malmös maktnät

Varje kommun har sin starke man, sägs det. Men jag satt och lekte med Pajek och fick fram ett fint sociogram som vid en okulär besiktning visar att Göteborg och Malmö styrs på helt olika sätt.

Ledamöter och ersättare i Malmös kommunala bolag
Ledamöter och ersättare i Malmös kommunala bolag

Grafen visar ledamöter och ersättare i bolag som Malmö stad är huvudman för (den största molnpuffen är avfalls- och återvinningsbolaget Sysav som ägs av ett flertal kommuner i södra Skåne). ((Data har jag hämtat från Affärsdatas databas Företagsfakta för drygt ett år sedan. Här finns själva net-filen, här i csv-format.))

Vad ska man då säga om det här? Malmös kommunala bolagsstyrelser utgör ett decentraliserat nätverk. Kopplingarna mellan bolagsstyrelserna är få, men några personer sitter i mer än en styrelse, som Emmanuel Morfiadakis (s, nod 26) och Håkan Fäldt (m, nod 3). De tyngsta politikerna lyser däremot med sin frånvaro. Ilmar Reepalu (s) sitter inte med i styrelsen för ett enda kommunalt bolag. Inte heller kommunstyrelsens förste vice ordförande Anja Sonesson (m).

Jämför vi med Göteborg sitter två spindlar i maktnätets mitt. Göran Johansson (s) och Jan Hallberg (m) har 21 respektive 18 kommunala förtroendeuppdrag. Förutom kommunfullmäktige och kommunstyrelsen sitter de i åtta styrelser tillsammans, däribland fyra kommunala bolagsstyrelser. I Kalles graf över styrelserna i Göteborgs kommunala bolag routas det mesta av makten genom dem.

Bra eller anus? Den demokratiska centralismen har sina fördelar. Politikernas ansvar för de kommunala bolagen tydliggörs, vilket förstås har sina poänger med tanke på att de kommunala bolagen har kommit att utgöra en allt viktigare del av den kommunala politiken. I egenskap av ledande politiker står makthavarna i bolagen också till svars inför väljarna i valen till kommunfullmäktige.

Likaså effektivitet, förstås: Det sägs att politiker i andra kommuner ser med avund på Göteborg, där beslutsvägarna är korta och där alla — röda som blå, politik som näringsliv — drar åt samma håll. För att travestera Kissinger: Om du vill ringa Göteborg behöver du inte leta efter telefonnumret.

Å andra sidan är det just det som är problemet: Rollerna blandas samman. Konsensuskulturen i Göteborg gör det dessutom svårt att utkräva ansvar, just eftersom Göran och Jan har fingrar i samma syltburkar. Du får rösta på vilket parti du vill, bara du väljer en kommunalbolagspamp. Ett centraliserat nätverk är mer sårbart och ökar riskerna för maktmissbruk och korruption.

I Malmö tycks däremot politikerna sprida stolarna under betydligt fler bakar. Får det också konsekvenser för den politik som förs? Tja, minns Bo01 — ett skolboksexempel i hur kommunal maktkoncentration korrumperar (Martins & Andreas rapport “Den kompakta majoritetens bomässa” är fortfarande läsvärd). Och varför har de valt så olika styrmodeller? Här finns en hel del kul att gräva vidare i — tips om forskning på temat mottages tacksamt!

8 replies on “Fler spindlar i Malmös maktnät”

Imponerande! Vad gäller diskussionen av Bo01 undrar jag dock om du inte borde vända på det: det är möjligt att Malmö är mer decentraliserat som en följd av skandalen. Även den mest centralistiskt orienterade politiker torde besväras av att bli föremål för brottsutredning.

Detta skulle man kanske kunna forska om…

@VS: Vi jobbar på det, som synes!

@Martin: Ja, jag misstänker att Bo01 skulle kunna ha haft den effekten, vilket man enkelt kan kolla genom att checka hur det såg ut pre-Bo01 (uppgifterna finns i Företagsfakta).

Nästa steg är att kolla alla kommunala förtroendeuppdrag, inte bara bolagsstyrelser. I teorin en enkel guldgruva att exploatera, allt man behöver är en dump av kommunernas förtroendemannaregister. I praktiken något krångligare (kräv öppna API:er för offentliga databaser!).

Det var intressant. Det verkar också som om Göteborgs politiska styrning är bättre enligt vad jag som journalist och researcher har kunnat se vid olika jämförelser av statistik. Göteborg kommer nästan alltid före stockholm i alla jämföresler jag har gjort. antal hemlösa, ungdomsgårdar, socialbidrag etc etc. Olika möjliga försklaringar
1 det har att göra med maktkoncentrationen.
2. det har att göra med politkernas kompetens
3. det har att göra med kontinuiteten ( det är väl alltid, samma parti och gubbar som styr)
4. det är ngt helt annat som ligger bakom.

Rickard,

bra poäng – jag och Johan har pratat om detta – det är nog viktigt att komma ihåg här att centralisering av makt inte nödvändigtvis leder till dåliga utfall. (Inte alltid i alla fall.) På samma sätt som i fallet med katedraliska Windows och basaraktiga Linux har ju bägge organisationsformerna sina för- och nackdelar.

Har för övrigt hört liknande tankar från stockholmare, som önskar att de kunde ha samma handlingsorienterade kommunpolitik som Gbg, en situation där “alla drar åt samma håll”.

Så, med andra ord, detta är en spännande paradox att jobba vidare med.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *