Categories
Politik

Sätt Raoul Wallenberg i finkan

Några tusen förfalskade pass. Mer än så har Sverige inte behövt för att väga upp att samlingsregeringen allierade sig med Nazityskland och hjälpte judeförföljelserna på vägen. (Som Ingrid Lomfors visat var de vita bussarna inte fullt så hedervärda som vi fåtts att tro). Raoul Wallenberg är den som förvandlar Andravärldskrigssverige från cynisk opportunist till humanitär hjälte. Så hur hedrar vi Raoul Wallenbergs minne? Genom att åtala dem som verkar i hans anda.

One reply on “Sätt Raoul Wallenberg i finkan”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *