Categories
Göteborg

Orättvist kaffe

32 spänn för en kaffe? Nä, vi vände i dörren på Wayne’s i Majorna. Och efter att ha läst Alex Singletons krönika om Faitrade-kaffe (via Louise P) är jag glad att vi bojkottade Wayne’s dito.

I korthet: Fairtrade

  • certifierar bara kaffebönderna om de går samman i kooperativ;
  • hindrar dem från att öka produktiviteten genom att använda modern teknik och effektivare odlingsmetoder;
  • rostar, mal och paketerar bönorna i Europa, så att kaffebönderna går miste om förädlingsvärdet;
  • drar in de riktigt stora pengarna för att utveckla sitt varumärke från biståndsbudgeten;
  • och tränger undan de mer etiska alternativen från marknaden.
  • Dessutom blir kaffet sämre.

Med andra ord: En variant på den sorts politik som i alla tider gjort att så kallade u-länder aldrig blir av med det där förbannade U:et.

Debatten i kommentarsfältet är avslöjande: “Det handlar ju om värden och principer”, försvarar sig Fairtrade-ideologerna. Precis: stelbenta principer och verklighetsfrämmande värden, som håller kvar människor på andra sidan våra tullmurar i fattigdom.

Vi gick till Ångbåtskafét i Klippan istället: Prisvärt kaffe och ett ovärderligt läge en solig söndag.

7 replies on “Orättvist kaffe”

Jahaja, så har ytterligare en ekonom uttryckt sin korttänkta åsikt om utveckling. föga intressant eller nyskapande. din uppspaltning ovan tyder enbart på att du sjalv är lika oinsatt i utvecklingsfrågor som författaren till krönikan

@Annie: Eftersom jag hittills mest har läst vad de ekonomer du avfärdar som korttänkta skriver om fair trade — till exempel Bergh, som har en hel del på temat — skulle jag bli himlans glad om du ville upplysa mig i min okunskap.

Snälla, några av dina skarpa argument kan du väl dela med dig av?

Jag är alltid öppen för övertygningsförsök (om du letar kan du faktiskt hitta artiklar jag har skrivit som förespråkar fair trade-kaffe.)

haha, “skarpa argument” vet jag inte..med risk för att avfärdas som flummig miljökämpe måste jag ändå dra upp ‘hållbar utveckling’ som koplement till ekonomisk. det är den aspekten jag saknar. reagerade främst på “hindrar dem från att öka produktiviteten genom att använda modern teknik och effektivare odlingsmetoder;” – med det refereras till mekanisering av jordbruk och monokulturer, något som totalt döms ut av förespråkare för en ekologiskt, social SAMT ekonomisk utveckling (dessa tre ses som de tre benen i hållbar utveckling). Monokultur kräver stor mängd bekämpningsmedel och framför allt gödsel, och i de fall då konstgödsel används får det mycket stora ekologiska knsekvenser, övergödning av vattendrag exempelvis, pga fosforutsläpp. Vid polykultur, odling av flera grödor på samma fält, utnyttjas fördelen med att kunna ha en viss självförsörjning av mat, skugga för de grödor som kräver det, minskad erosion, möjlighet att använda naturligt fosforbindande grödor, som medverkar till ökad skörd, möjlighet at försörja sig på mer än en gröda, etc. Detta för att inte bara se till den kortsiktiga ekonomiska vinningen. En fattig bonde med familj är i stort beghov av att inte behöva med ekonomiska medel KÖPA all sin mat, utan själva odla en del. Detta blir omöjligt vid drift av stora monokulturer, då en cash crop tar upp all tid, mark, etc. Du får även gärna upplysa om vilka dessa ” mer etiska alternativ” är…mig veterligen rostas alla bönor, dvs förädlas, oftast i regi av stora företag och den vinsten kommer sällan bönderna till gagn, tyvärr. Att kaffet blir sämre är ju bara löjligt att påstå. Det beror på kaffeblandning, rostning, kompetent barrista etc, och det kan du knappast beskylla en rättvisemärkning för! Självklart ska ses till ekonomisk vinning, men inte på bekostnad av ekologiska och sociala aspekter för enskilda människor. Jag hänvisar till hela litteraturen på området utvecklingsstudier och humanekologi. Du får ursäkta att detta blev en smärre uppsats..

Jag slås av att kritiken lite grann kännetecknas av en sak gemensamt med kritik av evolution och liknande: man pekar på enstaka saker som inte verkar stämma, men har inte ambitionen att visa något bättre förslag.

Nähä. Så vad är alternativet? Barnarbetare som jobbar upp till knäna i insektsgifter är inte så lockande heller, om du förstår hur jag menar. Då framstår en stelbent organisation som bara passar vissa bönder som det klart bättre alternativet.

Jag blev som du förstår inte så imponerad av Timbro-kritiken mot Fairtrade. Spridda ogillanden hör man så fort det är frågan om att organisera arbetare. Nu fick de chansen att samla kritiken. Om detta är det värsta de kunde få till så måste organisationen vara rätt bra.

har fått fairtrade på hjärnan pga av den där rapporten: jo, jag tycker verkligen det finns en poäng i kritiken också. Är det rätt av FLO dvs Fairtrade labelling organization, att vara de som sätter standarden för hur människor ska bedriva sitt arbete? Jag är en stor förespråkare för fairtrade eller rättvisemärkt som det heter i sverige, men man ska inte tro att bistånd, som fairtrade är, alltid är bra. Ifrågasättande av storebrorsattityd i biståndets utformning och regelverk är jätteviktigt!

Pröva då Café Santo Domingo på Andra Långgatan 4. 20 spänn för en kaffe. Ekologiskt. Karibiskt. Världsgott!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *