Categories
Göteborg mänskliga rättigheter

Dawit Isaak och ryska aktivister på bokmässan

Dags för bokmässa igen. I år medverkar jag i två punkter på Internationella torget; ett samtal med Amanda Lövkvist om hennes bok I väntan på Lenins begravning (Silc förlag), dels i en panel om Dawit Isaak.