Categories
Politik

Ineffektiv demokrati

Hur kan man göra EU mer demokratiskt? Ledande EU-forskare menar att det inte behövs. EU:s institutioner är demokratiska eftersom de producerar resultat ”that is favorable to the median citizen”, hävdar Andrew Moravcsik.

Giandomenico Majone hävdar att EU:s uppgift är att öka effektiviteten — i sig ett tillräckligt skäl för att legitimera att makt överlåts på icke-majoritära institutioner (ECSA Review 13:2).

Nytta och effektivitet är säkert fint, men det har inget med demokrati att göra. Vad hände med principen om de styrdas samtycke?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *