Categories
Blandat

Att göra en foucault


foucault, n. A howler, an insane mistake. ”I’m afraid I’ve committed an egregious foucault.”

För den som vill veta vad det betyder att något är ”chomsky”, vad verbet ”barry” innebär eller vad man kan fiska upp med en ”rawl”: The Philosophical Lexicon (tack, Göran!).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *