Categories
Diktaturkramar Göteborg Politik

Göran mot väggen

I två reportage har TV4 Göteborg granskat Göteborgs samarbete med Shanghai, intervjuat dissidenter och människorättskämpar och ställt kommunstyrelsens ordförande Göran Johansson (s) mot väggen:

”Göran Johansson vill inte diskutera de brott mot de mänskliga rättigheterna som pågår i Shanghai. För honom är det utrikespolitik, och därmed förbjuden mark för en kommunpolitiker. Men det är Göran Johansson ganska ensam om att tycka. Varken utrikesdepartementet eller Kommunförbundet ser några som helst problem med att en kommunpolitiker för fram svenska värderingar om demokrati utomlands.”

Båda inslagen kan ses på TV4 Göteborg. Snygg jobbat, Bernhard!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *