Categories
Danmark Politik

Nationalpopulism på svenska

Till skillnad från Fleischer menar Lennart Berntson, statsvetare vid Roskilde universitet, att vänsterns nationella kantring ger uttryck åt samma populistiska missnöje som nationalpopulisterna i Danmark, Norge, Österrike, Frankrike och Holland. Vänstern har bara klätt nationalpopulismen i svenska folkhemsfärger.

Därför ger Berntsson inte mycket för Fleischers slutsats att nationalvänstern inte skulle motiveras av ”trångsynt nationalism” utan av en ”reaktiv och defensiv hållning gentemot en ’nyliberal imperialism’”. Detsamma gäller ju även Pia Kjærsgaard i Dansk folkeparti:

”Det är sant att nationalvänstern i Sverige ännu omfattar en generös asylpolitik, medan Dansk folkeparti står för en restriktiv. Men både i Sverige och Danmark vänder sig populismen mot EU, mot utlandsägande av företag, mot fri invandring och i båda fallen slår man militant vakt om den existerande välfärdsstaten. Dessutom ska man inte glömma att socialdemokraterna i Malmö, med stöd av kommunledningarna i både Stockholm och Göteborg, nu vill stoppa invandringen till kommunen – naturligtvis med hänvisning till att man annars inte klarar att integrera de redan invandrade i välfärdsstatens institutioner och regelverk.”

Hela artikeln kan läsas i Svenskan, fast tyvärr bara om man är betalande prenumerant.

One reply on “Nationalpopulism på svenska”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *