Categories
Danmark Politik

Nationalism i nationell tappning

Den danske författaren Carsten Jensen noterade i en DN-essä (29/5 -02) vad man missar om man drar alla nationalpopulister över samma kam. Pim Fortuyn såg muslimer som ett hot mot hans livsstil i det liberala Holland, medan Pia Kjaersgaard vänder sig emot just att liberalismen alls nått Danmark – ungefär så resonerade Jensen, vill jag minnas.

Likväl landade dock Pim och Pia i mer eller mindre samma slutsats: Att invandrarna, särskilt muslimerna, är ett hot. Så anpassar sig nationalpopulismen efter varje lands politiska klimat och nationella självbild – som när nu svensk vänster gör nationalismen och främlingsfientligheten till ett försvar för folkhemmet.

Stefan Geens bjuder på ytterligare en spaning kring samma tema. På en och samma gång blossar upp vad som tycks vara vitt skilda debatter runt om i Europa – om att försvara sekularismen i Frankrike, kvinnors rättigheter i Belgien och Sverige, förbundsländernas rättigheter i Tyskland eller statsunderstödda kristna skolor i Spanien och Italien – som alla mirakulöst nog landar i slutsatsen att muslimska kvinnor ska förbjudas att bära huvudduk i allmänna skolor:

”If there is anything redeeming about this sudden flurry of legal innovation, it is that collectively these laws betray a certain embarrassment about their aims. In each case, the proscription against Muslim women is officially construed as a secondary effect.”

Men därmed avslöjar dessa förbud också vad som kanske är deras egentliga mening. De syftar inte till att lösa något reellt politiskt problem – hur kan det vara ett politiskt problem vad vissa väljer att bära på huvudet? – utan om att stärka det nationella Viet genom att göra muslimer till ett hot mot – tja, vilka värden det nu må vara nationen samlas kring, som sekularism, jämställdhet, kristendom eller federalism.

Och det visar bara än tydligare hur idiotiska sådana lagar är, liksom hur farligt det är att stryka främlingsfientligheten medhårs.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *