Categories
Politik

VoteMatch 2004

ELDR

”ELDR is the European political with which you have the most answers in common.”

…vilket talar för att VoteMatch 2004 stämmer bra. Men om man gör idiottestet att kryssa ”Neutral” på samtliga frågor så får man ett ganska surt svar:

”Since you have not provided sufficiently serious answers to the statements, no reliable recommendation can be given.”

Så den som inte har några klara åsikter om EU-politiken är oseriös? Tja, kanske det. Det ju ungefär så de flesta röstskolkare motiverar varför de inte tänker rösta, enligt en färsk Gallup: De vet för lite och bryr sig för lite. De är helt enkelt oseriösa.

I svenska partitester, däremot, är neutralrösten viktig och seriös. Kryssar man neutralt på samtliga frågor blir man nästan alltid centerpartist (via My markup).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *