Categories
Dawit och Eritrea

Frågor och svar

  • Fråga 2004/05:599 av Mikael Oscarsson (kd) till utrikesminister Laila Freivalds om rättssäkerhet för svenska medborgare i Eritrea: ”Avser utrikesministern att agera så att rättssäkerheten tryggas för alla svenska medborgare i Eritrea?”
  • Fråga 2004/05:576 av Tuve Skånberg (kd) till statsrådet Barbro Holmberg om asyl för flyktingar från Eritrea: ”Mot bakgrund av situationen i Eritrea vill jag fråga statsrådet vilka åtgärder hon avser att vidta för att möjliggöra att eritreanska flyktingars rätt till asyl säkerställs i Sverige.” (Migrationsministerns svar)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *