Categories
Dawit och Eritrea

Skånberg frågar om Eden Bellai

Vad tänker Barbro Holmberg göra för att säkerställa eritreanska flyktingars rätt till asyl i Sverige? frågar riksdagsledamot Tuve Skånberg (kd) med anledning av att eritreanskan Eden Bellai och hennes två döttrar Luna, 9 år, och Christina, 6, har fått avslag på sin ansökan om asyl.

Jag misstänker att migrationsministerns svar på Skånbergs fråga är: Ingenting. Därför borde Barbro Holmberg läsa Martin Hills Amnesty-rapport You have no right to ask: Government resists scrutiny on human rights. Där kan man till exempel läsa om hur regeringen i Eritrea förbjudit alla religioner förutom de fyra största och trakasserar utövare av andra trosriktningar (Eden Bellai är baptist). Över 400 medlemmar av minoritetsförsamlingar sitter fängslade.

En omarbetad svensk översättning av Hills rapport finns med i Dawit och friheten. Jag ska se till att Barbro får ett exemplar av boken.

(Tipstack till Dogge!)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *