Categories
Politik

Okristliga demokrater

”Man ska skilja på religion och politik”, säger Ella Bohlin, före detta Livets ordare, som med tre röster slog Charlie Weimers, före detta ultranationalist, i ungkådisarnas rysarval.

Vi antar därför att KDU får ägna resten av kongressen åt att vårstäda i sitt handlingsprogram, som inleds med orden: ”Grunden för hela den kristdemokratiska ideologin är den kristna människosynen.”

24 replies on “Okristliga demokrater”

Kän dig fri och kolla in övriga partiers grundsyn… dags att ränsa halva rixdagen… drygt?

Kristen värdegrund har inget med religion att göra…

Men Johan please, bättre kan du! Både du och jag vet att man kan ha en kristen människosyn utan att vara kristen.

Mattias:
Det kan den visst ha, och om det kan man tycka mycket. Men det frågan här gällde var om man kan komma fram till en kristen människosyn utan att vara religiös. Jag menar att man kan det och att Ella Bohlin därför har rätt. Denna ”bodelning” mellan etik och tro är så vitt jag förstår det också något Kd allt mer anammat.

Kd, M, Fp (?), C (?), S har ursprung där… om jag mins rätt var ett tag senda jag läste programen… Sverige har ursprung där… Europa har de… etc…

Människosyn är inte samma sak som religion…

Så går det när man kvoterar in en PK kvinna utan egna meriter, bara för att man inte vågar stå upp för den bästa (manliga) kandidaten på grund av att han vågar försvara vår ädla nations heder. Hur kan man gå emot den ? av Gud inspirerade ? valberedningen och dess försvar? Det är ju som om den katolska kyrkan hade vägrat att godta kardinalernas val av Benediktus XVI. Gudomligt inspirerad toppstyrning är alltid att föredra framför en medlemsdemokratisk omröstning i vilken den ryggradslösa massan fäller avgörandet! SKÄMS KDU!

Magnus och Dogge: I den mån ”den kristna människosynen” är just kristen (till exempel inbegriper något om människan som Guds avbild) blir den förstås meningslös utan kristna, religiösa föreställningar i botten.

Om den däremot, som ni tycks hävda, är bara en allmänkäck humanistisk människosyn (människan som god och förnuftig varelse, typ), som vissa inriktningar av kristendomen velat göra till sin, så kan vi ju lika gärna kalla den för just det: en humanistisk människosyn.

Och i fall kådisar och andra försöker lägga rabarber på humanismen, ber vi att ödmjukt få påminna om hur kristenheten i två årtusenden motarbetat den.

Vi förstår också vilken av dessa två människosyner som KDU syftar på sedan deras kongress lär ha fastslagit att kristendomen är den högst stående av alla religioner. Rock on, Ella!

Jag vet inte så mycket om vad KDU gör… ärligt talat så är väll inget ungdomsförbund förknippat med realism direkt…

men saken är den att de flesta partierna har samma sak i sina partiprogram… och kristenmäniskosyn är vad man än tycker de vår etik och moral i mångt ohc mycket är byggt på…

och ang de sista… nej de gjorde dom inte va?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *