Categories
Politik

Demokrati via valberedning

Så har socialdemokraterna fått en ny partiledare i Mona Sahlin — utsedd inte av kongressen utan av en handfull personer under Lena Hjelm-Walléns ledning.

Ah, är det inte märkligt? I världens mest demokratiska land utser en kommitté det största politiska partiets nästa ordförande. Visst, hon är inte formellt vald än, men valet är bara en formsak. För så funkar demokratin inte bara i socialdemokratin, utan i hela Folkrörelsesverige.

Från frimärksklubbar och pensionärsträffar till fackföreningar och politiska partier är valberedningen maktens centrum. Valberedningarnas kungamakare tassar runt i korridorerna, pejlar stämningar mellan fyra ögon och diskuterar inkomna nomineringar under största hyschhysch. Personkonflikter mår förstås bäst av att sopas under mattan.

Och ska tio ledamöter väljas lämnar valberedningen förslag på tio personer. Sedan kan årsmötet välja precis vilken styrelse den vill, bara den röstar på valberedningens förslag. Demokratiskt som ett presidentval i Egypten.

Nu är det inte bara i föreningslivet som valberedningarna sitter på makten över valen. I kommunerna sköter valberedningar de val till styrelser, nämder och bolagsstyrelser som de folkvalda i kommunfullmäktige ska göra mellan valen. Och inför varje val låter partierna valberedningar fastställa rangordningen på listorna — provvalen är förstås bara rådgivande (liksom väljarnas röster, skulle man kunna tro av halvmesyren till personval).

Visst, ett förslag är bara ett förslag. Men alla som varit aktiva i Föreningssverige vet att den som går emot valberedningens förslag och nominerar någon annan kandidat betraktas inte bara som en störig jävel, utan också som någon som försöker sabba den demokratiska processen.

Och den som i strid med Jantelagen kampanjar och öppet söker stöd för sitt eget namn har därmed också effektivt diskvalificerat sig från uppdraget.

Nej, en svensk folkrörelsedemokrat sitter still i båten, rättar in sig konsensusledet, tonar ned personmotsättningar och fikar inte öppet efter makt. I alla fall inte förrän valberedningen har frågat.

3 replies on “Demokrati via valberedning”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *