Categories
Politik

Några nedslag om rösthemligheten

Senast i nästa vecka ska Sverige lämna svar till EU-kommissionen, som efter klagomål undrar hur svenska val säkerställer rösthemligheten. Här några rader om detta, samt andra anteckningar om frågan.

Categories
Statsveteri

Habermas, demokrati och mänskliga rättigheter

I senaste numret av tidskriften International Theory har jag en artikel som analyserar Jürgen Habermas tes om att demokrati och mänskliga rättigheter är likursprungliga (gleichursprünglich), det vill säga att de begreppsligen förutsätter varandra likt höna och ägg.

Categories
mänskliga rättigheter Politik

Tre sätt att förbättra valhemligheten i Sverige

Valdagen till ära har statsvetarkollegerna Stefan Dahlberg, Göran Duus-Otterström och jag skrivit en artikel till DN Debatt, där vi kritiserar den bristande rösthemligheten i det svenska valsystemet.

Categories
Forsk Statsveteri

Ny artikel om konsensusparadoxen

Nu har Political Studies lagt ut en early view av vår artikel om konsensusparadoxen i deliberativdemokratisk teori. I artikeln demonstrerar min medförfattare Henrik Friberg-Fernros och jag en motsättning mellan två centrala poänger i teorier om samtalsdemokratin.

Categories
Statsveteri

Skolans läroböcker om demokratins historia

Ett tredje fynd är Sten-Ove Larssons studie av demokratibegreppet i skolböcker ((Larsson, Sten-Ove. “Demokratibegreppet i skolans läroböcker sedan 1920. En projektskiss.” Statsvetenskaplig Tidskrift 100, no. 2 (1997). http://journals.lub.lu.se/index.php/st/article/view/3055/2617.)) Larsson analyserar hur svenska läroböcker i medborgarkunskap, historia och samhällskunskap från tre perioder – ca 1930, 1950 och 1970 – framställer demokratin som system.