Categories
Politik

Några nedslag om rösthemligheten

Senast i nästa vecka ska Sverige lämna svar till EU-kommissionen, som efter klagomål undrar hur svenska val säkerställer rösthemligheten. Här några rader om detta, samt andra anteckningar om frågan.

1.

I en insändare till Dagens Juridik frågar Per-Ola Larsson, som var chef för Valmyndighetens föregångare 1968–75, läsarna om de anser att han bör överklaga valet eftersom väljare i den förtidsröstningslokal där han röstat förberett sina valkuvert offentligt i vallokalen, utan att gå in bakom skärmen. Larsson redogör för ett mål i Valprövningsnämnden från 1994 som konstaterade att “Om väljaren själv inte har något intresse av att skydda sin valhemlighet kan valförrättarna inte vägra ta emot väljarens valkuvert av detta skäl.”

Jag vet inte om Larsson faktiskt överklagade valet, men nog vore det intressant att få en uppdaterad rättslig prövning av huruvida det svenska valsedelssystemet lever upp till bestämmelserna om fria och hemliga val i regeringsformen och internationella MR-konventioner. (Jämför också med hur snävt Valmyndigheten tolkar rösthemligheten: Den gäller bara i båset!)

2.

I november släpptes en rapport från de internationella valövervakare som, inbjudna av riksdagspartiernas demokratibiståndsorganisationer, övervakade valet 14 september. De konstaterar, föga förvånande, “stora problem med så kallad ‘familjeröstning’ och med förekomst av politiskt kampanjmaterial i och omkring vallokalerna. Det viktigaste orosmomentet gäller dock bristen på avskildhet för den som tar valsedlar i vallokalen.’ Läs mer hos Silc!

3.

Riksdagsledamot Maria Abrahamsson (M) har i en interpellation (2014/15:434) till kulturministern frågat vad regeringen vill göra för att förbättra valhemligheten inför valet 2018. Bakgrunden är att SvD:s Sanna Rayman, som tidigare skrivit om problemet, ställde en fråga till demokratiminister Alice Bah Kunke (MP) vid en utfrågning Kulturhuset i Stockholm (ca 1:31 in i videon) om hon tänkte titta närmare på bristerna i valhemligheten. Ministern svarar ja, och att det är “ovärdigt” Sverige att det ens ska väckas misstanke kring huruvida svenska val är hemliga.

Abrahamsson fortsätter med att fråga exakt vad demokratiministern vill göra för att förbättra valhemligheten. I interpellationsdebatten 10 april svarar justitieminister Morgan Johansson (S) svarar (eftersom det är hans bord i regeringen) att han inte vill göra några större förändringar, men att det kan behövas åtgärder inom ramen för det nuvarande valsedelssystemet och han “utesluter inte”, ja till och med “öppnar upp” för en översyn under mandatperioden.

4.

Slutligen har Sveriges Radio rapporterat om Christian Dworeck, läkare invandrad från Tyskland, som har skrivit till EU-kommissionen och klagat på den bristande valhemligheten i Sverige. Generaldirektoratet för rättsliga frågor och konsumentfrågor i Bryssel har bett Sveriges regering förklara hur valhemligheten säkerställs. Senast 12 maj ska justitiedepartementet svara. Låt hoppas att då fler mejnstrimmedier än SR och SvD:s ledarredaktion rapporterar.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *