Categories
Politik webbmeck

Mer om varför Facebook låser in oss

Tekniken för att öppna upp sociala nätverkstjänster som Facebook och Myspace finns redan i dag: OpenID. Dare Obasanjo (japp, det är Oluseguns pöjk) hävdar att de likväl aldrig kommer att låta oss göra det: Deras hela affärsmodell bygger på att nätverken är slutna.

OpenID är en öppen teknik för identifiering på nätet. Grundtanken är att du inte ska behöva hålla reda på den drös av identiteter som du lätt samlar på dig på den sociala webben (änna som du kan använda en och samma inloggning för alla dina tjänster hos Google), utan att för den skulle centralisera ID-hanteringen.

For geeks, OpenID is an open, decentralized, free framework for user-centric digital identity. […] For individuals, OpenID means the elimination of multiple user names and passwords and a smoother, more secure, online experience.

Så om till exempel både Facebook och Myspace stödde OpenID, skulle du till exempel kunna låta dina kompisar som har konton på Myspace kolla på dina privata grejer på Facebook (men inte så mycket mer, kanske). Eller tvärsom. Prima.

Men varför skulle dina Myspace-kompisar då också skaffa ett konto på Facebook? Obasanjo menar att slutna sociala nätverkstjänster skulle skjuta sig i foten om de införde OpenID:

Why would Facebook implement a feature that reduced their user growth via network effects? Why would MySpace make it easy for sites to extract user profile information from their service? Because openness is great? Yeah…right.

Openness isn’t why Facebook is currently being valued at $6 billion nor is it why MySpace is currently expected to pull in about half a billion in revenue this year. These companies are doing just great being walled gardens and thanks to network effects, they will probably continue to do so unless something really disruptive happens.

Osvuret är dock bäst. Som några kommentarer påpekar kan man ju lika gärna se en OpenID-lösning som att i praktiken reducera registreringsfepplet till ett minimum. Du skulle inte ens behöva vara registrerad på Facebook för att ingå i deras användarbas. Självklart har någon redan hackat ihop en prototyp OpenID-app för Facebook.

Uno de Waal hävdar tvärtom att Facebook är det nya OpenID:

Facebook will become a defacto identity manager amongst the general internet population, unless some big names adopt OpenID as standard it will struggle to compete with the massive userbase that Facebook will build.

Men det vore i så fall ett OpenID minus dess främsta poäng: det öppna och decentraliserade. Jag gillar fortfarande inte idén att överlåta hela min nätidentitet på en central moderdator, allas vår mor.

Det tål att tänkas på medan vi sitter där och nätverkar bort ytterligare några miljarder åt våra arbetsgivare (själv har jag dock just i dag fortfarande semester).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *