Categories
Forsk Göteborg

Världens främsta forskare finns i Göteborg

Fantastiskt! Med annonser i internationella medier skulle GU locka världens främsta forskare till 40 postdoktorstjänster. Men två tredjedelar visade sig redan bo i Göteborgstrakten, skriver GU-Journalen.

När Göteborgs universitet vid slutet av förra året beslöt att dra igång 40 tvååriga postdoktorsanställningar väckte det stort intresse, både nationellt och internationellt. Det handlade om att attrahera de bästa forskarna inom sitt område. Därför annonserade man i prestigefyllda tidskrifter som Nature, The Times Higher Education Supplement, Die Zeit och The Economist.

Av närmare 500 ansökningar kom också en tredjedel från länder i världens alla hörn.

När nu tjänsterna har tillsatts visar det sig dock att endast sju av de fyrtio forskarna är utländska. Av dessa har tre disputerat i Sverige. Och nästan två tredjedelar bor i Göteborgsregionen.

– Målet var att få de bästa forskarna, inte i första hand internationella forskare, förklarar rektor Pam Fredman.

Humanistiska fakulteten tycks ha störst problem att själv producera forskare som håller internationella mått. Av fem nyanställda postdoktorer vid Humfak kommer två från Lund, en från Storbritannien och en från Tyskland. Humfak tycks inte ens ha kompetensen att bedöma ansökningarna i huset, utan tvingades kalla in externa sakkunniga.

Sahlgrenska akademin, däremot, erbjuder världsledande forskarutbildningar och har således uteslutande valt att rekrytera sina tolv postdoktorer från Göteborg.

Den efterkloke drar förstås slutsatsen att det hade räckt gott att annonsera ut tjänsterna i GP, eller till och med i GU-Journalen. Nå, nu har vi i alla fall fått svart på vitt vad vi redan hade på känn: Omvärlden har svårt att mäta sig med Göteborgs universitet.

4 replies on “Världens främsta forskare finns i Göteborg”

…så om syftet med att synas på några av världens dyraste annonsplatser enbart var marknadsföringsmässigt… så kunde man väl åtminstone ha utformat snyggare annonser…
blev ngnting rätt?

Själv undrar jag mest varifrån de två tredjedelar kom som inte kom från “länder i världens alla hörn”. Statslösa? Utomjordingar?

Fast ansvaret för att det blev som det blev får väl universitetets ledning ta på sig. Om man gjort som humanisterna och krävt externa sakkunniga för alla institutioner, hade resultatet med största sannolikhet blivit ett annat.

Universitetes rektor verkar dock inte ha insett detta, så någon kanske skulle tipsa henne? Fast hon verkar å andra sidan själv höra till den internationella elit som tillbringat hela sin akademiska karriär i Göteborg…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *