Categories
övervakning

Järnvägsstationen och flygplatsen, igen

Blay använder järnvägsstationen och flygplatsen för att visa på skillnaden mellan disciplin och kontroll, vilket får oss att tänka på ett gammalt inlägg där vi upphöjde järnvägsstationer över flygplatser och dissade universitetscampus byggda enligt flygplatsmodellen.

Tågstationen är disciplinär. Den hanterar folkmassor. Får in dem i fållor, ser till att inga tumult uppstår. Detta är anledningen till att tågstationen har så svårt att hantera terrorism. Den uppstår som en enskild handling, inte ett linjärt, successivt utvecklande av en dispyt till ett tumult. Istället är det en icke-linjär, exponentiell utveckling med bara få tecken som signalerar att något håller på att hända.

Tåget opererar också i ett räfflat rum. Det åker på räls och kan inte byta färdriktning hur som helst. Den förbinder vissa platser med vissa andra. Flyget däremot arbetar i ett slätt rum och kan därför kapas och styras om. Från en flygplats kan man flyga till vilken annan plats som helst. Den är inte en station, en passage i ett organiserat system, utan en multi-funktionell plats fylld av potentialiteter. Flygrutter organiseras istället med vissa protokoll snarare än med infrastruktur.

One reply on “Järnvägsstationen och flygplatsen, igen”

Har du börjat skriva om dig själv i första person plural? Är det på grund av den stundande doktorsgraden? Det må jag säga..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *