Categories
stadsplanering

Where the streets have no name

Vi har snöat in på så kallad slum — eller stad, om man så vill — på sista tiden. Här tre tips på temat.

  1. Kevin McCloud, brittisk designer och tv-journalist, besöker Dharavi, en stadsdel i Mumbai känd från Slumdog Millionare. Där bor en miljon människor på 2,5 kvadratkilometer som är varje arkitekts mardröm. Inte minst intressant att se designoraklet McCloud omvändas från sin avsmak och go native. Internet Archive har båda avsnitten.
  2. På Nairobis karta är stadsdelen Kibera bokstavligen en vit fläck, utan gatunamn och utan husnummer, trots att där bor närmare 200 000 människor. Tagesschau videobloggar om ett projekt för att kartlägga stadsdelen med hjälp av Open Street Map (via Netzpolitik).
  3. Stadsutvecklare hotar Dharavi med totalsanering och modernistiska höghus, som naturligtvis kommer att slå sönder det liv som finns i staden. I Alternative routes to urban density jämför Arif Hasan vid IIED fyra områden i Karachi, Pakistan, och visar att det finns bättre sätt att förtäta den urbana miljön än att riva och bygga nytt. Ett slags modulär stadsbyggnad.

    “Most members of poor communities are used to living and working centrally and close to the streets,” says Mr. Hasan. “When they are relocated to high-rise apartments, they are immediately beset by social and practical problems. They rarely want to move but don’t have a say in the matter.”

Och egentligen är det fel att tala om slum, för så här har man ju byggt städer i årtusenden. Evolutionär, organisk stadsbyggnad, kanske?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *