Categories
Statsveteri

Bortom det rawlska paradigmet

Har någon hunnit utropa “the realist turn” i politisk filosofi? Tiden tycks mogen för ett paradigmskifte.

Categories
Statsveteri

Lakatosintolerans

Och apropå att tänka IR-teori med Weber snarare än Lakatos: Patrick Thaddeus Jackson & Daniel H. Nexon hävdar just att vi borde sluta förstå IR-fältets teorier som Kuhnska paradigm eller Lakatosianska forskningsprogram, och istället se dem som idealtypiska uppfattningar om den internationella politikens natur. ((Patrick Thaddeus Jackson & Daniel H. Nexon, 2009: “Paradigmatic faults in international relations theory“, International Studies Quarterly 53, 907–30.))